RAGE IN EDEN RECORDS
www.waroffice.org, www.rageineden.org

NEW 2014-02-03

Antikatechon – Woe is the Reward” Rage in Eden Records digiCD 2014, ltd. 300

(RIE105/ EAN-5908256880375)
ENG: Davide Del Col has been working in the specific and uncompromising ritual dark ambient genre since the end of the 90s, this firstly under the moniker of Ornament for a couple of very rare limited editions then as Antikatechon which now represents the highlight of his artistic and stylistic creativity. A first full length album has been published on Silentes Minimal Editions back in 2011, this one provides a very accomplished effort in the realms of hauntingly dark ambient music with a touch of melancholic-spiritual inflected nihilism. Signed on Rage in Eden, “Chrisma Crucifixorum” is an other eloquent and complex release which oscillates between stately gazing drone sequences and original audio treatments, the whole thing surrounded by a sacral aura. 2013 saw the rise of a collaborative effort with the pioneering ethno-noise ambient act Nimh, also from Italy. This musical meeting gave birth to a passionate and typical dark ambient offering. The conceptual-visual background is connected to the visions and powerful painting works of Goya. Davide Del Col presents here his new catchy electronic dark ambient release entitled “Woe is the Reward”, welcomed by Rage in Eden Records. A tremendous, entrancing and blasting dark ambient odyssey full of majestic sound sculptures, huge resonances, bleak noises, metallic reverbs and many more. This sonic, soundtracky and “acoustically haunted” ambient symphony will totally enthrall and ravish the listener. Be prepared to this intense sonorous adventure. — Philippe Blache

PL: Davide Del Col działa w specyficznym i bezkompromisowym rytualnym dark ambiencie od końca lat 90-tych, najpierw pod szyldem Ornament na kilku bardzo rzadkich limitowanych wydawnictwach, a następnie jako Antikatechon, który obecnie reprezentuje jego artystyczne i stylistyczne działania. Pierwszy pełny album został opublikowany w Silentes Minimal Editions w 2011 roku, przedstawiał on sfery niesamowicie mrocznego ambientu z elementami melancholijno – duchowymi zabarwionymi nihilizmem. Wydana w Rage In Eden “Chrisma Crucifixorum ” to kolejne wydawnictwo wymownie oscylujące pomiędzy sekwencjami hipnotyzujących dronów i oryginalnych zabiegów dźwiękowych. Całość otoczona sakralną aurą. W 2013 światło dzienne ujrzał rezultat wspólnego wysiłku z pionierskim etno-noisowym projektem NiMH, również pochodzącym z Włoch. To muzyczne spotkanie zaowocowało namiętnym, typowym dark ambientem. Koncepcyjne wizualne tło jest powiązane z wizjami i dziełami malarskimi Goyi . Tym razem Davide Del Col prezentuje swój nowy, chwytliwy elektroniczny dark ambient zatytułowany “Woe is the Reward”, znów ciepło przyjęty przez Rage In Eden Records. Potężny, porywający i wybuchowy dark ambient, pełen majestatycznych rzeźb dźwiękowych, wielkich rezonansów, ponurych dźwięków, metalowych pogłosów i wielu innych dźwięków. Ten soniczna , soundtrackowa i akustycznie przerażająca, ambientowa symfonia, całkowicie oczarowuje i pochłania słuchacza. Bądźcie przygotowani na tę intensywną dźwiękową przygodę. – Philippe Blache

Tracklista:

 1. Departure From Light
 2. Mirthless Perseverance
 3. The Inner Accuser      [mp3]
 4. Woe Is The Reward
 5. Unbroken Siege
 6. Hostia

 

Horologium – “Labyrinthos” Rage in Eden Records digiCD 2014

(RIE106/ EAN-5908256880191)
ENG: “The most spiritual men, as the strongest, find their happiness where others would find their destruction: in the labyrinth, in hardness against themselves and others, in experiments. Their joy is self-conquest.”
„Labyrinthos” may be regarded as the musical summary of Horologium’s work thus far, starting with the debut album „The Fire Sermon” and ending with their „Du Grand D¬ésir”, enclosed within nine new tracks. This full-length takes you on a journey filled with military and ritual drumming, ambient film score muzak, sublime recitation and fiery sound collages. An invitation to the labyrith, marking the tenth anniversary of Horologium, presented by Rage In Eden.

PL:„Ludzie najbardziej duchowi, jako najpotężniejsi, swe szczęście znajdują tam, gdzie inni znaleźliby swą zgubę: w labiryncie, w srogości wobec siebie i innych, w eksperymencie; ich rozkoszą jest przezwyciężanie samych siebie”.
Płyta „Labyrinthos” to niejako podsumowanie dotychczasowej twórczości Horologium, od debiutanckiego „The Fire Sermon” po „Du Grand D¬ésir”, w dziewięciu nowych odsłonach. Najnowszy album zielonogórskiego projektu przynosi utwory pełne militarnych i rytualnych bębnów, ambientowego tła do nigdy niezrealizowanego filmu, podniosłych recytacji i ognistych kolaży dźwiękowych. Zaproszenie do labiryntu na dziesięciolecie istnienia Horologium, w barwach Rage In Eden.

Tracklista:

 1. Je Suis Ton Labyrinthe
 2. En Quittant Delphes    [mp3]
 3. Mal Enchaîné
 4. Les Flammes de la Volonté
 5. Intermezzo
 6. Le Chant d’Ivresse (Version)
 7. La Grande Déclaration de Guerre
 8. La Révolte des Anges
 9. La Sortie

Satanismo Calibro 9 – “Typhon Rising” Rage In Eden Records digiCD 2014, ltd. 300

 

(RIE107/ EAN-5908256880382)
ENG: After “Isis Rising”, the new album “Typhon Rising” sings deep to the mind. Typhon’s time has come to light the fires and rise through the Path of Power. We went beyond fears, reaching Isis, and now it’s time to emit our breath and enlarge our minds, straight to Typhon Rising.
Seven tracks and a Death Ritual by Tempio 328, more than 60 minutes for this second chapter of the Rising Trilogy, only for true devotees of Infernal Ritual Industrial.

PL: Po “Isis Rising”, nowy album “Typhon Rising” wśpiewuje się głęboko w umysł. Czas Typhona nadszedł by zapalić ognie i wznieść się poprzez Path of Power (ścieżkę mocy). Przeszliśmy poza obawami, osiągając Isis, a teraz nadszedł czas, aby wydać dech i rozszerzyć nasze umysły , prosto do “Typhon Rising”.
Siedem utworów i Rytuał Śmierci stworzone przez Tempio 328, więcej niż 60 minut drugiego rozdziału Trylogii Wschodzącego, tylko dla prawdziwych wielbicieli Infernal Ritual Industrial.

 

Tracklista:

 1. Il Sacrificio del Gallo Nero
 2. Madre di Morte
 3. Ritual 7
 4. The Portal
 5. Manifestation of Kymah   [mp3]
 6. Typhon Rising
 7. Waters of Return
 8. Untitled

 

Marcin / Rage in Eden Records

Leave a Reply