BEAST OF PREY  >> www.beastofprey.com <<

 
 
!!! NEW RELEAE !!! Available !!!
 
 
  PARANOIA INDUCTA – "Evil Angel"  digipack CD 2010  !!! NEW !!! 
 <limited edition 500 copies> / dark ambient / dark & death industrial /
 
"Evil Angel" is an album touching the deepest emotion in human being, tender, subtle, uneasy. PARANOIA INDUCTA has gain a lot of respect for it's earlier albums and it's one of the most valuable projects on Polish dark sounds scene. With "Evil Angel" it shows that it has a lot to say, as it is one of the most personal albums of PARANOIA INDUCTA, and one of the most sensitive albums released on BOP. On "Evil Angel" we have tranquil and balanced dark ambient soundscapes, tender whispers and voices… – and fading in distance. Big dose of incredible industrial sounds, dying machines that represent PARANOIA INDUCTA's music so well. And the quality of individual sounds… beautiful album!
 
"Evil Angel" to płyta poruszająca najgłębsze uczucia w człowieku, wrażliwa, delikatna i niespokojna. Projekt PARANOIA INDUCTA zyskał duże uznanie za swoje poprzednie albumy i jest jednym z cenniejszych projektów na polskiej scenie mrocznych dźwięków. Płytą ”Evil Angel” udowadnia że ma dużo do powiedzenia, jest to najbardziej osobista płyta twórcy PARANOIA INDUCTA i zarazem jedna z najwrażliwszych płyt jakie zostały wydane w Beat Of Prey. a krążku "Evil Angel" mamy spokojne i idealnie wyważone dark ambientowe przestrzenie, delikatnie wyłaniające się głosy, szepty… – i znikające jak by ginęły w oddali. Duża dawka niesamowitych industrialnych dźwięków, odgłosów dogorywających maszyn które tak charakterystycznie odzwierciedlają muzykę PARANOIA INDUCTA. I ta doskonała jakość poszczególnych dźwięków… piękna płyta!
 
digipack edition – 11 euro / 30 zl
 
more info, photo and mp3 :: >> www.beastofprey.com


 
  DREDDUP – "El Conquistadors"  digipack CD 2010
 <limited edition 500 copies> / industrial / post-rock / machine sounds /
 
DREDDUP is an industrial, machine, dynamic, and energetic project from Serbia. It is a rare occasion to see a project from the Balkans on the European market. DREDDUP has huge creative potential, and its performances are particularly dynamic, which places it in the forefront of the European industrial scene. Their truly apocalyptic lyrics touch on subjects such as time, transience and existence. 'El Conquistadors' gives you 70 minutes of hardcore, dynamic industrial/rock music similar in fashion to Einstürzende Neubauten, The Young Gods, or Laibach. It is their third album, and it constitutes the last part of the trilogy preoccupied with the notion of time. 'El Conquistadors' tells a story of the here and now and of the boundaries of the human soul.  photo: http://beastofprey.com/label/0_bop71.jpg
 
Przed wami serbski DREDDUP, projekt industrialny, maszynowy, dynamiczny i energetyczny. Nie często się zdarza że na europejskim rynku można poznać projekt z Bałkan. DREDDUP to grupa z bardzo dużym potencjałem twórczym, prezentująca się niezwykle dynamicznie na koncertach, co pokazuje że zespół należy do czołówki europejskiego industrialu. Ich apokaliptyczne teksty poruszają tematy czasów, przemijania i egzystencji. Płyta “El Conquistadors” to 70 minut ostrej i dynamicznej muzyki industrialno rockowej w klimatach Einstürzende Neubauten, The Young Gods, czy Laibach. Jest to trzeci album zespołu który stanowi także trzecią część trylogii opisującą czas. "El Conquistadors" to płyta opowiadająca o teraźniejszości i granicach ludzkiego wnętrza. zdjęcie: http://beastofprey.com/label/0_bop71.jpg
 
digipack edition – 11 euro / 30 zl
 

more info, photo and mp3 :: >> www.beastofprey.com
artist / myspace:   http://www.myspace.com/dreddup


 
  INNER VISION LABORATORY – "Anywhere out of this World"  digipack CD 2010
 <limited edition 500 copies> / dark deep ambient / darksounds /
 
This new album by a Polish group explores the phenomenon of Ambient music. The project's use of surround sound, its combination of various styles and field recording methods makes it characteristic and easily recognizable. 'Anywere Out Of This World' will take you on an amazing journey into the world created by INNER VISION LABORATORY, a journey which will inspire your heart and spirit.  On 'Anywhere Out Of This World' you will find perfectly arranged and well-balanced ambient compositions, spatial collages underpinned by folklore, which emphasizes the album's specific nature. As usual, suitable piano parts reflect the record's character. photo: http://beastofprey.com/label/0_bop70.jpg
 
Nowy album polskiego projektu penetrującego szeroko pojęte zjawisko jakim jest Ambient. Projekt rozpoznawalny przez wielu, charakteryzujący się przestrzennym dźwiękiem, łączący elementy różnych stylistyk i eksperymentujący z field recordings. Płyta "Anywere Out Of This World" to piękna i wrażliwa podróż po świecie kreowanym przez INNER VISION LABORATORY, to podróż porywająca duszę i serce. Na krążku “Anywhere Out Of This World” usłyszycie doskonale zaaranżowane i wyważone kompozycje ambientowe, przestrzenne kolaże połączone folklorem, które podkreślają specyfikę albumu. Oczywiście nie zabrakło świetnie wpasowanych partii pianina oddających charakter płycie. zdjęcie: http://beastofprey.com/label/0_bop70.jpg
 
digipack edition – 11 euro / 30 zl
 

more info, photo and mp3 :: >> www.beastofprey.com
artist / myspace:   http://www.myspace.com/ivlab 


 
NEW PATCHES / NOWE NASZYWKI !!
 
1.  2.  3.   4.   5.   6.   7.
 
1. Cross 3 – ("Cross of Lorraine")
2. Cross 4 – ("Psychic TV")
3. Cross 5 – ("Brimstone")
4. Pentagram – ("Pentagram")
5. Triskel – (Triskel)
6. Hands Of God – (Ręce Boga) 
7. Chaos Star – (Gwiazda Chaosu)
 
Black patch in the shape of the disk, height – 8 cm, width -6 cm, sewn with white thread and with grey thread the folia.
 
Czarne naszywki w kształcie tarcz, wysokości 8 cm, szerokości 6 cm, wyszywane białymi nićmi wzór i szarą nitką liście.
 
PRICE: – 3 euro / 6 zl
 
 
Other patches:
 
 
 
 
   and more on website….
 
 

NEW: Music INSTRUMENTS  /  INSTRUMENTY Muzyczne !!
 
SPRING-TUBE / collection with industrial sounds: 
 
   SPRING TUBE 1"   Size 1" : diameter 3 cm, lenght 25 cm.    
The thinnest instrument we offer, with unusual tone, high pitch resembling analog sound of old synthesisers. Striking instrument which tone could make sound effect that can be used all times, everywhere.
 
Najcieńszy oferowany instrument, charakteryzujący się niezwykłą barwą, wysokim dźwiękiem przypominającym analogowe brzmienie starych syntezatorów. Efektowny instrument którego barwa może stanowić efekt dźwiękowy który zawsze i wszędzie można użyć.
 

PRICE: 10 euro / 30 zl
 

 
 
  SPRING TUBE 2"   Size 2" : diameter 5 cm, lenght 25 cm.  
The second of storm instruments and most popular at the same time, the universal sound made by it can be used as sound effect as well as calm background sound with calm and even play on the instrument.
 
Drugi z grupy cienkich instrumentów burzowych a zarazem najpopularniejszy model cieszący się największym zainteresowaniem. Uniwersalnego zastosowania dźwięk tworzony przy pomocy tego modelu może stanowić efekt dźwiękowy jak i spokojny podkład przy delikatnej i równomiernej grze na instrumencie.
 
PRICE: 15 euro / 40 zl
 
 
 
  SPRING TUBE 3"  Size 3" : diameter 7,5 cm, lenght 25 cm.  

The mid model with slightly bigger diameter presents itself quite spectacularly and has strong sound, loud and sonorous tones on low frequency fill the music perfectly. The diamater is large enough to mount a microphone and record sounds directly from membrane or tube in the recording studio or use the instrument on the scene.

Model średni o nieco większej średnicy prezentuje się bardzo widowiskowo i brzmi potężnie, głośne i donośne tonacje o bardziej niskich częstotliwościach świetnie wypełniają muzykę, Średnica na tyle duża że bez przeszkód można przymocować mikrofon kontaktowy i nagrywać dźwięk bezpośrednio z membrany lub tuby w studiu nagrań. Lub wykorzystywać instrument na scenie.
 
PRICE: 20 euro / 50 zl
 
 
 
  SPRING TUBE 4"  Size 4" : diameter 10 cm, lenght 25 cm.  
The largest diamater storm instrument, low, loud and powerful sound often used as background. The sound effects obteined in this instrument are diverse, with intensity of moves we use interesting palette of sounds. The diamater is large enough to mount a microphone and record sounds directly from membrane or tube in the recording studio or use the instrument on the scene.

Największej średnicy model instrumentu burzowego. Niskie, głośne i potężne brzmienie szczególnie często wykorzystywane w różnego rodzaju podkładach. Efekty dźwiękowe uzyskiwane na tym instrumencie są bardzo zróżnicowane, przez natężenie i intensywność ruchów uzyskujemy sporą paletę ciekawych dźwięków i efektów. Duża  średnica do której można przymocować mikrofon kontaktowy i nagrywać dźwięk bezpośrednio z membrany lub tuby w studiu nagrań. Lub wykorzystywać instrument na scenie.

 
PRICE: 25 euro / 60 zl
 
 
 

more info, photo and mp3 :: >> http://beastofprey.com/lab_A_instruments.htm
see how play on this instrument:   
 
 
 
 

 
Beast Of Prey relesases:
 
 
ATUM – “Legendy Miejskie” digipack CD  <11 euro / 30 zł>
 
ATUM – "Hitwa” CD  <10 euro / 30 zł>
 
BRANDKOMMANDO – “USA – the United States of China” CD <10 euro / 30 zł>
 
BRANDKOMMANDO – “Keine Arbeit Macht Frei!” CD <10 euro / 30 zł>
 
DESOLATION ZONE  “l'homme machine” CD <10 euro / 30 zł>
 
DREDDUP – "El Conquistadors" digipack CD !!NEW!! <11 euro / 30 zł>
 
GENETIC TRANSMISSION  “Ascetic”  CD <10 euro / 30 zł>
 
GROBBING THRISTLE – “Hidden Strategies” digipack CD  <11 euro / 30 zł>
 

H.E.R.R. / DER ARBEITER / STORM OF CAPRICORN / G.O.B. – "Hopes Die In Winter" CD <10 euro / 30 zł>

 
HATI – “Die Mechanik, Die!”  digipack CD  <10 euro / 30 zł>
 
INNER VISION LABORATORY – "Anywhere…" digipack CD !!NEW!! <11 euro / 30 zł>
 
MONOPIUM – “Mesmerized” CD  <10 euro / 30 zł>
 
NEKYIA – “Alchemalady”  CD <10 euro / 30 zł>
 
NEKYIA – Slowmotion Downhells – CD  <10 euro / 30 zł>
 
NEKYIA– “Purgatory As The Serpent Domain” CD <10 euro / 30 zł>
 
PARANOIA INDUCTA – “Evil Angel” CD !!NEW!! <11 euro / 30 zł>
 
PARANOIA INDUCTA – “Pia Fraus” CD <10 euro / 30 zł>
 
PARANOIA INDUCTA feat. KENJI SIRATORI – “Black Paper”  CD <10 euro / 30 zł>
 
STORM OF CAPRICORN / PARANOIA INDUCTA – “Jama”  CD  <10 euro / 30 zł>
 
V/A – „ABNORMAL BEAUTY” digipack CD  <11 euro / 30 zł>
 
V/A – „BREWERY IN PIOTRKOW TRYBUNALSKI” 2CD <13 euro / 35 zł>
 
:WULGATA: – “Ressurection of those days..” digipack CD  <10 euro / 30 zł>
 
:WULGATA: – "Echoes of the past…not far away"  CD <10 euro / 30 zł>
 
 

NEW in distribution:
 
AIT! – "Romanticismo Oltranzista" digipack CD  /cocktail fetish sounds, avangarde/
 
ARTESIA – "Llydaw" Digipak CD  /celtic and medival music/
 
ARTESIA – "Chants d'Automne" CD  /celtic and medival music/
 
ARTESIA – "Hilvern"  CD   /celtic and medival music/
 
AYTHIS – "Glacia" CD    /eternal and medival music/
 
BRANDKOMMANDO – "Liquid Times" tape MC /industrial & PE/
 
ELDAR – "Amaterasu Shiroi" CD  /martial and military dark sounds/
 
EMITER – "From black mountain to the sea" CD /experimental music for the home/
 
ENDLESS ASYLUM – "Danvers State Hospital-Beyond Mental Illness" CD  /dark ambient/
 
FRAKMUNDT – "Urbarglieder" digipack CD /alpine folk / mythical ambiance/
 
GOAT THRON – "Skrajne Upodlenie!" profi CDR  /dark industrial/noise with strong dark ambient/
 
HOARFROST vs. INNER VISION LABORATORY – "Decline"  digipack CD /dark ambient/
 
HOARFROST – "Ground Zero" digipack CD  /dark ambient/industrial/
 
HOROLOGIUM – "A Handful of Dust and Ashes" digipack CD /dark ambient/
 
HOROLOGIUM – "Der Volksmund Sagt" 7' black vinyl  /postmodern-folkish/
 
IBERIAN SPLEEN – "Dracula / Vampire Hunters club versions" CD /classical electronic soundtracks/
 
JOB KARMA – "Punkt" digipack CD  /post-industrial music/
 
KRZYSZTOF PENDERECKI – "Rękopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa Manuscript)" digipack CD
 
METUS – "Out of Time" 2CD 2010   /dark ambient, darkwave, ghotic/
 
METUS – "Beauty" CD   /dark ambient, darkwave, ghotic/
 
METUS – "Deliverance" CD  /dark ambient, darkwave, ghotic/
 
METUS – "New Dawn" CD   /dark ambient, darkwave, ghotic/
 
METUS – "Vale of tears" CD  /dark ambient, darkwave, ghotic/
 
MICHAEL MANTRA – "D#m/Gm"  CD /ambient/
 
NARSILION – "Arcadia" CD  /eternal and medival music/
 
ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO – "Songs 4 Hate And Devotion" 2CD  /apocalyptic pop-folk, neoclassical/
 
ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO – "Onani" special superjewelcase CD /apocalyptic pop-folk, neoclassical/
 
SEALED IN BLOOD – "Streams of the Boundless Elements"  CDR  /dark ambient misanthropy/
 
SEALED IN BLOOD – "Jesteś na zawsze pomnikiem dla wszystkich dusz wyklętych przez życie" profi CDR
 
STURMPERCHT – "Schattenlieder" digipack CD /alpine folk masterpiece/
 
THE MAGIC CARPATHIAS & LECHISTAN'S ELECTRIC CHAIR MAREK STYCZYŃSKI – "Cyber totem" CD
 
TROUM – "Autopoisies/Nahtscato" digipack CD /drone sounds, dark ambient/
 
V/A – "b ă k – t î r 'ē – ə m"  CD 2010  /exelent dark sounds and postindustrial music/
 
 
 
and more….  look on website:  http://beastofprey.com/lab_A_katalog.htm
 
niskie ceny!! cały spis dostępny na stronie: http://beastofprey.com/lab_P_katalog.htm
 
  
"BEAST OF PREY" wydawnictwo muzycznehttp://www.beastofprey.com
 Dark Ambient, Dark Industrial, Noise and Military Music
 e-mail contactbeastofprey@op.pl    info@beastofprey.com
 
 
support APOSTAZJA Mag. :–>>  www.apostazja.serpent.com.pl
 

Leave a Reply